Kontakt


Mestský podnik služieb s.r.o.
Sídlo - Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina


IČO 36 027 278
DIČ 20 200 712 84


Administratíva
Mgr. Miroslava Macková,