• slidebg1
  • slidebg1

Najnovšie oznamy

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB  ROZŠIRUJE ROZSAH SVOJICH SLUŽIEB

 

Mestský podnik služieb s.r.o. (ďalej MsPS) v poslednom období zakúpil technické vybavenie, ktorým rozširuje  rozsah služieb vykonávaných na území nášho mesta. Ako ste už postrehli v našich uliciach sa začalo so zametaníštrkov po zimnej službe miestnych komunikácií. Zametacie auto LIAZ zakúpil  MsPS  v mesiaci marec 2018.

Ďalšou novinkou je nová technológia na opravy výtlkov asfaltových komunikácií – INFRA SET. Tieto zariadenia využívajú na opravu asfaltových výtlkov recyklovanú asfaltovú zmes, ktorá je ohriata plynovými spaľovacími tryskami a následne je zabudovaná do výtlku. Výhodou tejto technológie je, že ju možno využívať aj v zimných mesiacoch, kedy nie je možnosť asfaltovať klasickou horúcou asfaltovou zmesou. Ďalšou výhodou tejto technológie je nižšia cena v porovnaní so štandardnými metódami asfaltovania výtlkov.

V súčasnosti pripravujeme vývoz domových žúmp k čomu MsPS zakúpil špeciálne motorové vozidlo značky MAN. MsPS  sa snaží týmito novými službami reagovať na konkurencie schopnosť poskytovaných služieb a zároveň pristupovať k ekologickejším spôsobom poskytovania služieb na území nášho mesta.

Záverom tohto článku by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým zamestnancom MsPS, ktorí svojím zodpovedným prístupom k práci plnia úlohy spojené so starostlivosťou o naše mesto.

 

 

 

Mgr. Viktor FertšekPriložené súbory:

Fotografie: